<div class="box has-hover   has-hover box-text-bottom" >

		<div class="box-image" >
						<div class="" >
				<img src=""952"" alt="bg_image" />											</div>
					</div>

		<div class="box-text text-center" >
			<div class="box-text-inner">
							</div>
		</div>
	</div>

CHÚNG TÔI CAM KẾT
MINH BẠCH TRONG GIAO TIẾP THƯƠNG _

Number 1

NĂM HOẠT ĐỘNG

Number 2

DỰ ÁN

Number 3

ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ

Number 4

KỸ SƯ

Lĩnh vực hoạt động

Nam Phú Thái là Tổng thầu một dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm, trái cây, rau củ quả

Nam Phú Thái còn là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp giải pháp công nghệ tổng thể
dành cho lĩnh vực chế biến, bản quan sau thu hoạch – nông nghiệp

Trong mỗi dự án hay từng hạng mục,
không chỉ thực hiện tốt năng lực chuyên môn, chúng tôi còn luôn thể hiện vai trò của mình trong việc phát triển bền vững thông qua sự quan tâm đến môi trường và con người.

KHÁCH HÀNG CỦA NamPhuThai