CHI TIẾT

——————

 • Tổng kho bao gồm phòng tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế nguyên liệu, sản xuất, bảo quản, bốc hàng
 • Hầm cấp đông, dây truyền cấp đông nhanh IQF, Dây truyền cấp đông nhanh Nito lỏng…
 • Dây chuyền làm mát sản phẩm
 • Dây chuyền đóng gói, hút chân không sản phẩm
 • Kho đông lạnh bảo quản
 • Hệ thống làm mát phòng phụ trợ: kho hàng, kho khô, vật tư, bao bì..
 • Hệ thống điều hòa không khí khu vực sản xuất.
 • Hệ thống tủ đông xoắn ốc
 • Phòng máy tiêu chuẩn thiết kế theo chuẩn Châu Âu
 • Ứng dụng dàn ngưng bay hơi hiệu quả, tiêu thụ năng lượng thâp, tiết kiệm điện
 • Thiết bị bay hơi phù hợp, Tiêu chuẩn HACCP
 • Điều khiển và Giám sát từ xa chính xác với PLC/SCADA

Bạn có cần “Hệ thống lạnh tủ trưng bày cửa hàng tiện lợi siêu thị” không?</4>