Giới thiệu

Thành lập vào năm 2008, tiền thân là xưởng Điện lạnh Công nghiệp với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là sửa chữa và thi công các công trình điện nhẹ, điện lạnh dân dụng và lạnh công nghiệp. Đến nay, xưởng Điện lạnh Công nghiệp đã phát triển thành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH NAM PHÚ THÁI.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH NAM PHÚ THÁI đã kế thừa và phát huy sức mạnh của tiền thân đi trước, không ngừng tiếp thu, học hỏi thêm trong lĩnh vực điện lạnh dân dụng và lạnh công nghiệp. Mở rộng và định hướng thương mại quốc tế, chuẩn hóa quy chuẩn sản phẩm phát triển lớn hơn nữa…

Sứ mệnh

Nam Phú Thái thành lập ra nhằm cung cấp các sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt, giúp cho người Việt Nam được giàu có, hạnh phúc hơn với nền nông nghiệp, đem lại sự giàu có cho các thành viên.

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp thiết bị cung ứng cũng giá trị hoàn chỉnh cho nhóm ngành nông sản, thực phẩm, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

UY TÍN & TRÁCH NHIỆM

CHẤT LƯỢNG

SÁNG TẠO

ĐOÀN KẾT & TÔN TRỌNG

HỌC HỎI – CẦU TIẾN

Chứng nhận

Chứng nhận chất lượng của Nam Phú Thái

Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý sự hài lòng
của khách hàng ISO 10002:2018

Hệ thống quản lý môi trường
ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018