CHI TIẾT

—————–

  • Thiết kế- lắp đặt- cung ứng vật tư kho lạnh cho thuê thiết kế phù hợp sản phẩm trái cây, rau củ quả giữ độ ẩm và chất lượng hàng hóa.
  • Hệ thống giá kệ thông minh đủ theo yêu cầu, chất lượng
  • Tư vấn dịch vụ vận hành/ khai thác kho lạnh cho thuê
  • Hệ thống vận tải lạnh
  • Cung cấp hệ thống phần mềm theo dõi và vận hành kho phù hợp theo các chức năng kho

Bạn có cần “Hệ thống lạnh tủ trưng bày cửa hàng tiện lợi siêu thị” không?</4>