‘Cải tiến không ngừng’ là yếu tố không thể tách rời
trong quá trình phát triển bền vững của Nam Phú Thái.

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình trong học hỏi và sáng tạo để cải tiến không ngừng :

  • Ứng dụng các công nghệ mới nhất, chất lượng trong quá trình thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì.
  • Thế hệ kho lạnh với hệ điều khiển trí tuệ 4.0.
  • Sản phẩm được phát triển theo hướng thân thiện môi trường dưới sự tư vấn của hội đồng cố vấn khoa học kỹ thuật và các phó giáo sư tiến sĩ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thu hoạch và chế biến và bảo quản trong thu hoạch.

Nam Phú Thái không chỉ tạo ra thiết bị, cơ sở phục vụ sản xuất, mà đó còn là việc tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với xã hội.

Đổi mới – Trách nhiệm – Tận Tâm – Đồng hành – Nói gì làm nấy – Máu lửa

Đó chính là thái độ và phương châm làm việc của chúng tôi trong công việc, trong các mối quan hệ với đối tác, cũng như với cộng đồng.

Đối với khách hàng

NPT phát triển với mục tiêu trở thành đối tác tin cậy của khách hàng, nỗ lực tối đa trong phục vụ khách hàng bởi vậy chúng tôi tạo ra cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao, ổn định, giá cả hợp lý.

Đối với nhân sự nội bộ

  • Chúng tôi đảm bảo chính sách đãi ngộ tốt nhất cho nhân công, hỗ trợ hết sức trong việc đào tạo kỹ năng và phát huy ưu thế của họ.
  • Chúng tôi đặc biệt chú ý đến sự an toàn của con người. Theo đó, nhân sự lao động của NAM PHÚ THÁI luôn tuân thủ an toàn lao động và các quy định kĩ thuật trong thi công.
  • Chúng tôi xây dựng các cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp để đảm bảo chất lượng môi trường làm việc và sinh hoạt cho công nhân.

Đối với cộng đồng

Chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi công trình tránh ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của cộng đồng.