CHI TIẾT

—————–

  • Hệ thống phòng sạch trong nhà máy điện tử, may mặc
    đạt tiêu chuẩn sạch quốc tế
  • Điều hòa công nghiệp nhà xưởng: Water Chiller, AHU, HRV
  • Hệ thống làm mát nhà xưởng: Cooling pad, thông gió
  • Hệ thống Xử lý ẩm trong phòng sạch, phòng chứa mẫu hệ thống kho lạnh bảo quản keo dán trong vi mạch điện tử

Bạn có cần “Hệ thống lạnh tủ trưng bày cửa hàng tiện lợi siêu thị” không?</4>