Công ty cổ phần công nghiệp lạnh Nam Phú Thái đã hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống các kho lạnh bảo quản tại  The Sapphire Quảng Ninh.

Chủ đầu tư: DOJILAND

Địa điểm lắp đặt: TP Hạ Long – Quảng Ninh

Tư vấn thiết kế và thi công : Công ty Cổ phần công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Năm thi công: 2020

error: Content is protected !!