CAFEBIZ – NAM PHÚ THÁI Hành trình 10 năm phát triển gắn với giải pháp xanh của Nam Phú Thái

Với hành trình 10 năm, Công ty cổ phần công nghiệp lạnh Nam Phú Thái...

VietNamNet- NamPhuThai Tiên phong trong lĩnh vực tư vấn thiết kế lắp đặt kho lạnh

Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái được thành lập năm 2012,...

Báo Tiền Phong – NAM PHÚ THÁI DẪN ĐẦU GIẢI PHÁP XANH KHO LẠNH

Những loại vật liệu “xanh” không gây hại cho môi trường và sức khỏe con...